Rewitalizacja podwórza - inicjatywa lokalna współfinansowana ze środków budżetu Miasta Katowice
Chcemy aby było pięknie i bezpiecznie :)

Wycinka drzew

Jeszcze dobrze nie opadł pot z czoła po wysadzaniu wszystkich roślin, a już zabrali się za wycinkę drzew.

I tu  parę słów wyjaśnienia dla niezorientowanych.

Projekt Inicjatywy Lokalnej nie zakładał wycięcia topól.

O tym, że drzewa są wytypowane do wycinki inicjatorzy zostali poinformowani na wstępnym spotkaniu w KZGM w styczniu tego roku, na długo przed złożeniem wniosku o Inicjatywę w Urzędzie Miasta. Natychmiast po powzięciu tej informacji rozpoczęliśmy negocjacje w sprawie przycięcia drzew lub ich ogłowienia. Szybko okazało się, że istniejące od  2015 roku przepisy zabraniają ogławiania drzew (np. nie wolno ścinać czubka drzewa), a cięcie może być wyłącznie pielęgnacyjne. Ponadto nasze topole zagrażały bezpieczeństwu nie tylko ludzi, ale także budynków. W tej sytuacji postanowiliśmy zawrzeć w projekcie Inicjatywy nasadzenie nowych drzew.

A wracając do wycinki –  żal ogarniał, kiedy patrzyliśmy na ścinane drzewa. Jednak puste w środku konary uzmysłowiły chyba wszystkim, że była to jednak dobra decyzja.

Mimo wszystko, było to jednak dla mieszkańców duże przeżycie – przecież te topole to ważny element historii naszego podwórka…