Rewitalizacja podwórza - inicjatywa lokalna współfinansowana ze środków budżetu Miasta Katowice
Chcemy aby było pięknie i bezpiecznie :)

Jak przegrać … żeby wygrać :) Nasze podwórko wciąż w grze!

Strona głównaInicjatywa Lokalna 2018Jak przegrać … żeby wygrać :) Nasze podwórko wciąż w grze!

Mamy dla Was dwie wiadomości – dobrą i złą. Od której zacząć ?

Zacznę od tej złej.

Po opublikowaniu wyników Komisji ds Inicjatyw Lokalnych dostaliśmy lekkiego szoku- nasz wniosek uzyskał za mało punktów i nie został zakwalifikowany do realizacji z puli pieniędzy przeznaczonych na ten cel. Smutno nam było. Tyle starań, wysiłku i co? Wszystko na darmo?

Po wykonaniu kilku gorączkowych telefonów okazało się, że zabrakło nam 10 pkt przyznawanych w ocenie wniosku za opinię Rady Jednostki Pomocniczej. Widać podniesiono poprzeczkę, bo w zeszłym roku przy mniejszej liczbie uzbieranych podpisów pod poparciem inicjatywy i bez opinii Rady Jednostki Pomocniczej nasz wniosek wygrał.

A teraz dobra wiadomość. I najważniejsza.

Na najwyższym szczeblu w Urzędzie Miasta zapadła decyzja, aby wyasygnować z budżetu miasta pieniądze (spoza puli przeznaczonej na Inicjatywy Lokalne)  na wykonanie pomysłu przewidzianego naszym wnioskiem.
Krótko mówiąc – JEST KASA NA REALIZACJĘ NASZEJ INICJATYWY 🙂

Jak to będzie wyglądać?

Wszystkie prace przewidziane w naszym wniosku zostaną wykonane tak, jak zaplanowaliśmy to w naszej inicjatywie. Będą więc lampy i nowa nawierzchnia na Półalejach Agnieszki i Macieja. Prace będą wykonywane przy naszym udziale – tak jak zobowiązaliśmy się we wniosku oraz przy współpracy z nami. Pieniądze zostaną przekazane do KZGM, zostanie rozpisany przetarg na wykonawcę, zaś nadzór nad pracami będzie sprawować Dział Techniczny KZGM (w zeszłym roku nadzorem zajmował się Dział Infrastruktury).
Reasumując – całość prac zostanie wykonana tak, jakby była realizowana Inicjatywa. Dla nas to super informacja. Po pierwsze – będziemy mieć udział w realizacji (w sensie fizycznym) i po drugie – w pracach zostaną uwzględnione nasze pomysły i sugestie.

Władzom Miasta serdecznie dziękujemy za docenienie naszych starań o podwórko.

Na bieżąco będziemy Was informować o tym na jakim etapie są przygotowania.( Co się dzieje z naszym wnioskiem?)